Galerija


Zapotok pri Ljubljani, 09.06.2018

Mi pa nismo in ne bomo se uklonili

Pred domom borcev in mladine v Zapotoku pod Mokrcem je bilo vseslovensko spominsko srečanje  ob 70. obletnici ustanovitve prvih partizanskih brigad. Slišala se je pesem iz grl partizanskega pevskega zbora iz Ljubljane in tudi sama sem nastopila s pesmimi , ki so ustvarile prijetno razpoloženje.